Geschiedenis

 

De Ondernemers Groep Londerzeel is begin 2012 ontstaan na een samensmelting van Industrie Groep Londerzeel (IGL) en de Londerzeelse Handelaren.

 

De Industrie Groep Londerzeel zelf is in 1984, kort na de ontsluiting van de industriezone van Londerzeel  ontstaan, op initiatief van de heer Jan Noblesse.

Het doel was om als industrie gezamenlijk naar buiten te komen ten opzichte van de gemeente Londerzeel en de diverse nutsbedrijven. Inderdaad, de eerste bedrijven die zich hier vestigden hadden zeer veel problemen met diverse aansluitingen van zowel gas, water, elektriciteit en telefoon.

 

In de loop der jaren ontwikkelde IGL zich tot een vereniging die zich, naast het fungeren als centraal aanspreekpunt,  specialiseerde in het organiseren van allerlei activiteiten. Naast de inmiddels beroemde laatste nieuwjaarsreceptie van het jaar werden er in de loop van het jaar een aantal momenten vastgelegd waar de leden elkaar ontmoetten. Daarnaast verscheen er regelmatig een nieuwsbrief.

 

IGL had op het moment van samensmelting een bestuur (bestaande uit een tiental leden) en meer dan 120 leden die niet alleen op het industriepark gevestigd waren. Samen vertegenwoordigden deze bedrijven ongeveer 80 % van de lokale tewerkstelling. Dat IGL serieus genomen werd bleek wel uit het feit dat IGL vertegenwoordigd was in de Gecoro (GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening) in de Mina (milieuraad) in de schoolraad van de GTIL (gemeentelijk technisch instituut) en in de Mobiliteitscommissie van de gemeente Londerzeel.

 

De vereniging Londerzeelse Handelaren ontstond eind jaren ’70. Een groep middenstanders onder leiding van Karel Pas en Jean Hoebeeck hadden het idee om Londerzeel in de kijker te zetten als actief commercieel centrum.

 

In de jaren ’80 en ’90 kende deze vereniging een zeer wisselend bestuur en de activiteiten beperkten zich tot het organiseren van Open Deur dagen en modeshows. Eind jaren ’90 waaide er een frisse wind door de vereniging en namen een aantal jonge zelfstandigen het roer over. Zij besloten dat de vereniging er niet enkel kon zijn door zelfstandigen maar ook VOOR zelfstandigen.

 

Ze herschreven het hele concept en riepen ook op tot dialoog met de lokale overheden. Qua activiteiten veranderde er veel: Moederdagactie, voor- en najaarsopendeur, Kerstmarkt en eindejaarsactie. In deze periode ontstond ook het infoblad “den L”.

De vereniging telde op zijn piek 110 leden in Londerzeel en zijn deelgemeenten. Op het moment van samensmelten met IGL waren er nog 55 leden.

 

Op 25 oktober 2001 sloot de IGL een samenwerkingsprotocol met de Londerzeelse Handelaren. De bedoeling was dat beide verenigingen tot een verregaande samenwerking kwamen om zodoende nog meer gewicht in de schaal te kunnen leggen ten opzichte van de lokale, provinciale en federale overheden.

 

Uiteraard behield elk van de twee zijn eigenheid en behartigde zelf zijn specifieke doelstellingen. Ruim 10 jaar later is het dus tot een echte samensmelting tussen beide verenigingen gekomen.