Wie kan lid worden ?

 

Om lid te worden van OGL VZW dient u in principe een onderneming, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep te zijn, gevestigd in de gemeente LONDERZEEL.

 

U kan echter ook "aangesloten lid" van de vzw worden als niet-Londerzeelse onderneming, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep en zelfs als privépersoon die geen onderneming, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep is. In dat geval bent u evenwel niet stemgerechtigd en dient u ook de reden van uw kandidaat-lidmaatschap op te geven.

 

 

Wat kost een lidmaatschap ?

 

(alle lidgelden op jaarbasis)

- € 115  Voor privépersonen zonder ondernemingsnummer

- € 180  Voor beoefenaars van vrije beroepen, handelaars en bedrijven met minder dan 5 werknemers

- € 275  Voor beoefenaars van vrije beroepen, handelaars en bedrijven met een personeelsbestand van 5 tot 50 werknemers

- € 395  Voor beoefenaars van vrije beroepen, handelaars en bedrijven met meer dan 50 werknemers

 

 

Wat is het voordeel ?

 

- U krijgt een stem in het Londerzeelse industriële en commerciële gebeuren

- U krijgt op regelmatige basis updates omtrent alles wat ondernemen in Londerzeel aanbelangt

- U wordt op de hoogte gehouden van de Londerzeelse actualiteit

- U krijgt toegang tot een uitgebreid netwerk van regionale ondernemers

- U wordt op regelmatige basis uitgenodigd op informatieve en recreatieve OGL-activiteiten

- vul zelf aan wat u van ons verwacht...

 

 

Hoe word ik lid ?

 

Dat is heel eenvoudig !

U hoeft enkel de aanvraag tot lidmaatschap in te vullen via onderstaande link.

Na behandeling van uw aanvraag krijgt u een factuur doorgestuurd, die u liefst zo snel mogelijk voldoet...

Daarna krijgt u ook een login-paswoord waarmee u kan inloggen op de exclusieve ledenpagina's.